ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ངལ་རྩོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་དང་བོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད།


ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གློག་གླད་བཟོ་མཁན་ཚོང་ལས་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཨེ་པོར་༼ཀུ་ཤུ་༽ཚོང་ལས་ཁང་ལ་ཅ་ལག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་ཁང་དུ། བོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་མི་སྤྲོད་རྒྱུའི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་་ངལ་རྩོལ་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་ཚོགས་པས་བཏོན་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG