ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལི་བྷི་ཡར་མཁའ་ཐོག་ནས་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་བར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།


ལི་བྷི་ཡར་མཁའ་ཐོག་ནས་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་བར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

ཨ་མི་རི་ཀས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུའི་དཔུང་དམག་གིས་ འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ལི་བྷི་ཡར་མཁའ་ཐོག་ནས་རྒོལ་བརྡུང་བཏང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG