ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རན་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་བར་རྒྱ་ནག་གིས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཨི་རན་ལ་ཉེས་ཆད་མཁྲེགས་ཙམ་འགེལ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གིས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་དང་ རྒྱ་ནག་དང་ཨི་རན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏཻ་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་གཅིག་ཨི་རན་ནང་འབྱོར་ཡོད་པ་བཅས་ གནད་དོན་འདི་ཚོའི་སྐོར་ལ་གསར་གནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG