ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གསར་ཤོག་ཆེད་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་དོ་དམ་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ལྟར་༡༩༨༩ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་མོ་པེ་ཅིང་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་ཕྲུག་གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ལ་དྲན་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་བཀག་འགོག་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་དོ་དམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ སྤྱི་འབངས་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཕྷུ་ཀྲེད་བྱང་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་མཁན་ཉི་ཧོང་གི་གསར་ཤོག་ཞིག་གི་གསར་འགོད་ལས་རོགས་པ་གཅིག་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG