ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་ཞུའི་ཀྲེད་ཡུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་འབངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་ཞུའི་ཀྲེད་ཡུང་ལ་མི་ཚོགས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་པའི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་སྐྱོནགཏོང་རྩིས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་པའི་ཐད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་སྲིད་པའི་སྐོར་སོགས་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཁག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG