ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དམག་དྲག་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་སྔ་ལོ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ལོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ལེགས་ཆའི་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་མགྱོགས་མཁྲེགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་རང་གི་དབང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་ནང་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG