ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༡

ལུའུ་ཤ་པོར་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ།


ལུའུ་ཤ་པོར་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ།
ལུའུ་ཤ་པོར་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་༢༠༠༨ལོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞེས་པའི་ཟིན་བྲིས་པ་རྒྱ་རིགས་ལུའུ་ཤ་པོར་ནོ་ཝེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཚེ་རྒྱ་ནག་དང་ནོར་ཝེ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་རྒྱུ་རེད་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་ རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ལུའུ་ཤ་པོར་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྙན་ཞུ་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG