ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཚོས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལོང་བ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་སླར་གསོ་བྱས་པ།


འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་རྒྱ་མི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་མིག་ལོང་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་བཙོན་དུ་བཞག་ཡོད་པ་ཁོང་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུའི་དོན་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཉེས་བརྡུང་ཕོག་པ་དང་ འདྲི་རྩད་བྱས་པ་ དེ་བཞིན་དོ་དམ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་དེ་སྔ་དང་མི་འདྲ་བར་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཕོན་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG