ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དྲག་རྩུབ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་མའོ་ཉིང་ས་གནས་ཀྱི་ནང་། ཁོར་ཡུག་ གི་གནད་དོན་ཐད། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ས་གནས་ཀྱི་གྲོང་མི་རྣམས་ལ། ཉེན་ རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དྲག་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་རིས་སྤངས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ པ་ཡིན་ཞེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG