ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནང་སོག་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ་སྒྱུར་བཅོས་དང་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་སོག་པོའི་ས་ཁུལ་དུ་གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ཁག་གི་ནང་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་སྐད་ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡིག་གིས་སོག་པོའི་སྐད་ཡིག་ཚབ་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དེ་ལ་སོག་པོ་མི་དམངས་ངོས་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG