ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱད་ལ་ལོ་བཞི་བར་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་བཏང་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱད་ལ་ས་གནས་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་བརྟན་ལྷིང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་ཡོད་ལུགས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ལོ་བཞི་བར་དུ་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG