ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ལས་རྩོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཆེད་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གོམ་བགྲོད།


ལས་རྩོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཆེད་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གོམ་བགྲོད།
ལས་རྩོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཆེད་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གོམ་བགྲོད།

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་གྱི་མི་ཁྲི་ཚོ་མང་པོས་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་༡རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་སྲང་ལམ་ཁག་གི་ནང་གོམ་བགྲོད་་བྱས་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ དེ་མིན་དཀའ་རྙོག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གཞན་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། ལས་རྩོལ་བ་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གི་་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG