ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀ་ན་ཊས་ཁྱོ་ཁྲོ་གྲོས་མཐུན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཐད་ཁྱོ་ཁྲོ་གྲོས་མཐུན་ནས་ཀེ་ན་ཌ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དེ་ནི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རིམ་ཁག་དང་་ཕྱོགས་འགལ་ཡིན་ལུགས་ཁ་རེས་་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་ སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG