ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁམ་བྷོ་ཌི་ཡ་ལ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད།


ཁམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་རྒྱལ་སའི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་དང་དཔར་པ་ རྣམས་ལ། བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཉའ་གནོན་གྱི་བྱ་ཐབས་ ཚ་ནན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད། འཛམ་གླིང་མཉམ་ འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་རྣམས་དང་དེ་མིན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་གཞན་ རྣམས་ཀྱིས་བློ་འཚབ་དང་འབྲེལ། སྐྱོན་བརྗོད་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་ རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་ཁམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
XS
SM
MD
LG