ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐད་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་འཆར་བཏོན་པར་རྒྱ་ནག་གིས་དང་ལེན་བྱས་མེད།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ངོགས་སུ་ཆུ་མཛོད་མང་པོ་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པར་ རྒྱ་གར་གྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་ ཉེ་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་ཆུའི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་དང་ལེན་བྱས་མེད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG