ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༥

བྷོ་ལི་ཝི་ཡས་ཨི་སི་རལ་གྱིས་པ་ལེ་སེ་ཐན་ཐོག་ཧ་ཅང་དྲག་རྒོལ་ཚད་མེད་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་ལམ་གཅད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་བྷོ་ལི་ཝི་ཡས་ཨི་སི་རལ་གྱིས་པ་ལེ་སེ་ཐན་ཐོག་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་ལག་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་ཨིསི་རལ་དང་ཕྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་ལམ་གཅད་པ་དང་། །ཁུལ་དེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆི་ལི་དང་ཀོ་ལོམ་བྷི་ཡ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་ཚབ་ཕྱིར་འགུག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG