ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

ལྡི་ལིར་འགེངས་ཤོག་མ་འདང་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་། སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་དངོས་སུ་འོས་འདེམས་བྱས་ཏེ། ད་རེས་ཀྱི་འོས་འདེམས་དེར་ཕྱོིགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན། ལྡི་ལི་ས་གནས་སུ་འགེངས་ཤོག་མ་འདང་བར་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ། འགེངས་ཤོག་ཁ་སྣོན་པར་སློག་བརྒྱབ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ལྡི་ལི་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG