ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་དམག་སྒར་ཨང་༢༢་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞིས་བྱས་པའི་བོད་པའི་དྭང་ཞབས་དམག་སྒར་ཨང་༢༢་པ་ནི་༡༩༦༢་ལོར་བཙུགས་པའི་གསང་བའི་དམག་གི་སྡེ་ཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དམག་སྒར་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་དང་དམག་སྦྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི། དམག་སྒེར་དེའི་སྐོར་གྱི་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་ཞིག་ནས་ཟུར་འདོན་བྱས་པའི་དུམ་བུ་ཞིག་བཅས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG