ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ཐད་གྲོས་ཆོད་འཇོག་ཐབས་བྱས་པར་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་མེད་པ།


བོད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨ་མདོ་རྔ་པ་མངའ་ཁུལ་དང་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པས་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་ཅོག་འཇོག་ཐབས་བྱས་པར་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་མང་མོས་མོས་མཐུན་བྱས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG