ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག


བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བའི་ཡུལ་དུ་དུས་ཁུལ་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་གཞན་བོད་མི་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG