ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་ལ་སཱི་རི་ཡེའི་ནང་རང་གི་བཙན་ཤུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་


༄༅།། ། སི་རི་ཡེའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་གསར་སྤེལ་ཁང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་གཉིས་ལ་ སི་རི་ཡེའི་ནང་རང་གི་བཙན་ཤུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་འཆང་གི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG