ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སློབ་ཕྲུག་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།


བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལོ་ཤར་སྟེ་ཟླ་བ་གཅིག་རྩམ་འདིའི་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་ཡང་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཚཽའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐད་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་གྲྭ་བ་གིས་གདུང་སེམས་ཥཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG