ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་ཨནྣཱ་ ཧཱ་ཛཱ་རེའི་ལས་འགུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་ནང་ཨནྣཱ་ ཧཱ་ཛཱ་རེའི་ལས་འགུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ།

རྒྱ་གར་ནང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་དོན་གཉེར་བ་ཨནྣཱ་ ཧ་ཛཱརེས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དོ་སྣང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་ཚིག་དྲུག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ལ་བཀག་འདོམས་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG