ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ཆེད་རྒྱ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་འབོད་སྐུལ།


ཨ་མི་རི་ཀ་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཁག་ཅིག་ གིས་སྣེ་འཁྲིད་དེ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ ཚོར་ཕུལ་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཡི་གེ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ ཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནས་ བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG