ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁ་མཆུ་མང་ཡང་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་ཊམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌོ་ནལ་ཊམ་སྒེར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དེས་དངུལ་རྩིས་ཐོག་ཏུ་གཡོ་ཟོལ་དང་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ནས་འདྲི་ཞིབ་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་ཁུལ་དུ་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་མུ་མཐུད་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG