ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མདོ་སྨད་མཛོད་དགེ་ས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་།


མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་མཛོད་དགེ་རྫོང་དུ་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གྱི་དགུང་ཁར་བོད་མི་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ཐད་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ན་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེར་གསན་པར་ཞུ།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG