ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༢༣

བོད་བསྐྱོད་མཐོང་ཐོས།


བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཞིག་བོད་དུ་གཉེན་འཕྲད་ལ་བསྐྱོད་པའི་མཐོང་ཐོས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་དོན། བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཡང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་བོད་མིའི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ཐད་མཐོང་ཐོས་གང་བྱུང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG