ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་། ༢༠༢༠ ཟླ་༩ ༡༡


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱི་གསར་འགྱུར་ལེ་ཚན་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་། ལ་དྭགས་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམས་ནད་གནས་སྟངས། སྲིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུའི་འགྲན་རྩོད་ནང་ཞུགས་མཁན་གསར་པ། ཨ་རིའི་འོས་བསྡུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཚོགས་པ་༣༠༠ ལྷག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་བསྒྲགས་གཏམ་སོགས་ཡོད། དྲ་སྣང་གི་བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ་དང་། འཇར་བོད་ཚིག་མཛོད་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་ཐད་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད། དེ་རིང་གི་ཀུན་གླེང་དུ་བོད་པའི་དམག་སྒར་ཨང་ ༢༢ པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅེས་འཛིན་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG