ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚེ་རིང་དཔལ་མོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཚེ་རིང་དཔལ་མོ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་ཆེད་ལས་བློས་བཏང་གནང་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱུད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་མཆིན་ནད་གཉེན་ཚད་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྨན་བཅོས་སོགས་སུ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་དང་བླངས་རོགས་པ་གནང་ནས་བསྔགས་བརྗོད་འོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཁ་བའི་མི་སྣ་ལས་རིམ་ནང་ལྡི་ལིར་བཅའ་བཞུགས་སྨན་ཞབས་པ་ཚེ་རིང་དཔལ་མོ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG