ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་ལ་རོགས་ཕན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྷར་མ་དང་ཨ་ཕྷི་རི་ཀ་སོགས་ཀྱི་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེར་འཕྲད་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་དངུལ་དངོས་ཀྱི་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུར་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ད་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱིས་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་ལ་རོགས་ཕན་གྱི་ལས་འགུལ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་རོགས་དངུལ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG