ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ལོ་འཁོར་བསྐྱར་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་དུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོར་བོད་ནང་གི་གནས་བབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས། ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ། ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་དམག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG