ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཁག་མཚམས་ཆད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ལ་དྲག་གནོན་བྱ་སྲིད་པའི་ཉེན་ཀ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG