ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་སོག་གི་ཆོས་རིག་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་སོག་གི་ཆོས་རིག་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་། དེང་སྐབས་བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་སོག་ཡུལ་དང་ལྷོ་སོག དེ་བཞིན་ཨུ་རུ་སུའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཧོར་སོག་མི་མང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན། བོད་སོག་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ང་ཚོའི་གསར་འགོད་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG