ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྐུའི་ཚ་བོ་མཁས་གྲུབ་ལགས་སུ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྐུའི་ཚ་བོ་སྤྱི་ཟུར་མཁས་གྲུབ་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་༡༩༧༩ ནས་༡༩༩༤ལོའི་བར་རྒྱ་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཐོག་མའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཏཱ་ལ་བླ་མ་ངའི་བུ་ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་རྒྱུད་རིམ་སོགས་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG