ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་༤༢དང་བོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༢ ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ངོས་ནས་ཞུ་འབོད་དང་ ཡང་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གླེང་མོལ་གནང་མཁན་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མིན་ སོགས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG