ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གཞས་པ་བཀྲས་ཆུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་བམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཇོ་ལགས་བཀྲས་ཆུང་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་གཞས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཡིན་པ་དང་ཉེ་བའི་ཆར་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞས་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱར་དུ་སྒྲ་འཇུག་གནང་སྟེ་ཉར་ཚགས་ཀྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་གནང་མུས་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG