ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཤེལ་དཀར་གླིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།ཤེལ་དཀར་གླིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་སྔོན་གྱི་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྲི་ཞུ་བའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལའང་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས། ཁོང་གིས་རྒྱ་བོད་ཨིན་གསུམ་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། དེ་རིང་གི་ཁ་བའི་མི་སྣའི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཤེལ་དཀར་གླིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG