ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་མ་འོངས་འགྱུར་ཕྱོགས།


ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་མ་འོངས་འགྱུར་ཕྱོགས།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:33:10 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཁབ་༢༨ཡོད་པའི་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་མ་འོངས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན། དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མིན་ཐད་རྩོད་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབྱིན་ཡུལ་ནང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུར་མཉམ་བཞུགས་དང་ཚོགས་པ་སུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་བ་ཐོབ་ཡོད་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG