ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་འཁྱོག་བཤད།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་དུ་བོད་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་དག་ཅིག་བསྒྲུབས་ཡོད་ཅེས་རྒྱབ་ཤོག་དཀར་པོའི་ཡིག་ཆ་དེར་བཀོད་ཀྱང་དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལུང་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཕུགས་བསམ་བཅངས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། བོད་པའི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཅས་པ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་རེད་ཅེས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་ཨེ་ཤི་ཡའི་དུས་དེབ་གསར་ཤོག་ལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་པ་པོ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་རྩོམ་ཡིག་དེའི་ཐད་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG