ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོར་རྒྱ་སྡེ་པའི་ཁ་འགོ་པ་རྣམས་བཙོན་འཇུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་པའི་ཁ་འགོ་པ་རྣམས་བཙོན་འཇུག་བྱས་དོན་དང་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་ཁག་གི་རུ་སྡེ་སོ་སོར་ཁ་འགོ་པ་ཚོས་ཤུགས་རྐྱེན་ཅི་ཙམ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG