ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

བོད་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


༄༅།། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ལག་ལེན་བསྟར་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྙན་ཐོ་དེར་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་འདུག འོན་ཀྱང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་གཞོན་པས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས་ནས་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྱོར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་དམངས་ཚོར་འགྲུལ་ཞུད་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ཨ་རི་བ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲུལ་བཞུད་འདྲ་མཉམ་ངང་དུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

XS
SM
MD
LG