ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༠་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༡༢་ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོས་མ་སྐུལ་དྭང་བླངས་ཐོག་ཏུ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དང་མི་རིགས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་པར་ངོ་རྒོལ་སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་མི་ལོ་ཧྲིལ་བོ་༦༠་འཁོར་ཡོད་ཅིང་། དེ་རིང་གི་བུད་མེད་ལེ་ཚན་ནང་དུ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་རླབས་ཆེན་ལས་འགུལ་དེར་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG