ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་རང་བཙན་གོམ་བགྲོད་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ས་ཤོར་ནས་ལོ་༦༠་འཁོར་བའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ་བོད་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་སེལ་རྒྱུའི་སླད་དུ་བོད་པ་དང་བླངས་བ་ཁག་ཅིག་གིས་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༣་ནས་ཨ་རིའི་ཧྥི་ལ་ཌལ་ཧྥི་ཡ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་བར་རང་བཙན་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG