ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བར་ཞི་བདེའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གཟེངས་རྟགས།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀར་གཞིས་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཞི་བདེའི་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གིས་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོར་༢༠༡༩་ལོའི་ཞི་བདེའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་ཅིང་། ལྡི་ལི་གསར་པར་བཅའ་སྡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་ཚབ་ཞུས་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG