ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་དོན་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སྡོད་པ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ཟུར་པ་དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་བྲོ་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་བློན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནད་ཡོད་སྲིད་དོན་པ་དང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཞུ་གཏུགས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཁག་ཅིག་ལ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཡིག་ལན་བསྐུར་ཡོད་ས་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG