ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རི་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་ཀས་གུ་བཤངས་བྱ་དགོས།


༄༅།། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་ཀས་གུ་བཤངས་བྱ་དགོས་ཞེས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ནན་སྐུལ་བྱས་ཡོད་ཅིང། བྱང་གི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་ལ་ཨ་མི་རི་ཀས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་ཞིག་མ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་མདུན་སྐྱོད་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG