ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༡༩༩༢་ལོའི་གྲོས་མཐུན་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་མངོན་འདོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༢་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ན་ཐེ་ཝན་མི་དམངས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད། ད་ལྟའི་ཐེ་ཝན་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལའང་འཚམས་པོ་འདུག་ཅེས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཚེ་དབྱིན་ཝེན་གྱིས་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དེར་གཏན་ནས་ངོས་ལེན་མེད། དེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་དགག་པ་བརྒྱབ་འདུག

XS
SM
MD
LG