ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བསྐྱངས་པའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་གདན་གསུང་ཆོས་ཁག་ལེགས་གྲུབ་དང་ད་ལོའི་གསུང་ཆོས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་༧༠་ལྷག་གི་ཆོས་ཞུ་བ་བཅར་ཡོད་པར་མ་ཟད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་རྣམས་སྐད་ཡིག་༡༢་ལ་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ལ་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG