ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་ལ་འགྲོ་འོང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གསར་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


༄༅། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་དམངས་དང་གསར་འགོད་པ། ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་བོད་ལ་རང་དབང་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་སྐྱོད་ཐུབ་རྒྱུ་དེར་དམིགས་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཁག དེ་བཞིན་བོད་པ་ཚོས་ཨ་རིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཞུས་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

XS
SM
MD
LG