ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ལ་འགྲོ་འོང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཁྲིམས་འཆར་འདི་ཨ་རིའི་ཁྲིམས་གཞི་ཆགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། སྤྱི་ཚེས་༡༩དང་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་ལ་འགྲོ་འོང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ས་ཡིག་བཀོད་གནང་བ་དེ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གཞི་ལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་གཞི་འདིའི་ཐད་ཕྱག་ལས་གཙོ་བོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG